Google Drive ühistöövahendid

Sissejuhatus kursusesse

Iga koolitaja teab ise, kuidas ta kursust alustab. 


  • mõtle välja, millise vahendiga pakud kursuslastele e-õppe ajal tuge 1. Google teenuste lühitutvustus
Google Inc. on paljurahvuseline tehnoloogia- ja tarkvaraettevõte, mille asutasid 7. novembril 1998 Stanfordi ülikooli doktorandid Larry Page ja Sergei Brin. 2015. aastast on Google'i omanikuks Alphabet Inc. 

1.1. Vaata, kuidas Google on arenenud:  Google ajajoon

1.2. Valik Google toodetud ühistööks sobivaid vahendeid:


Google toodete täielik loend


1.3. Milliseid Google teenuseid oled Sina kasutanud? (Küsitluse koostamiseks on kasutatud Google Vormi).
1.4.Praktiline ülesanne: 


  • Moodustage grupid, kasutades Grupimoodustajat (Grupimoodustaja loomiseks on kasutatud Google Drive arvutustabelit).
  • Leidke grupis Google teenuste seast kaks töövahendit, mida lähemalt uurida ja genereerige ideid, kuidas neid vahendeid saaks ühistööks kasutada.
  • Valitud vahendid ja ideed märkige ühisdokumenti (loodud Google Drive dokumendiga).
NB! Grupid ei tohi samasugust vahendit valida! Võidab see, kes enne oma valitud vahendite nimed dokumenti sisestab!

Needsamad grupid võiksid omavahel kogu kursuse aja koostööd teha.2. Gmail postkast ja selle põhiseaded

2.1.GMaili seadistamine
Juhend, koostaja Helin Laane, pdf.

Lisamaterjali huvilistele - kuidas luua meililiste teenuses Google Groups: 
Juhend listide loomise kohta (video), koostaja Meeri Sild
Juhend listide haldamise kohta (video), koostaja Meeri Sild


3. Google Vormi abil testi/küsimustiku loomine

3.1. Google Vorm
Juhend (esitlus, sisaldab ka näiditesti), koostanud Airi Aavik, Google Drive esitlus

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar